System RCP

Nasza oferta » System RCP

Systemy Rejestracji Czasu Pracy  ITC-RPC


Systemy Rejestracji Czasu Pracy odgrywają coraz większą rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Coraz częściej odchodzi się od ręcznej rejestracji w skoroszytach, przechodząc na rozliczanie elektroniczne. Przyczyną tego jest fakt, że w rozwijającej się firmie koszty kontroli nieelektronicznej nad czasem pracy pracowników stają się dość szybko znaczące, i choć oczywiście każdy nadzór nad pracownikami przynosi określone oszczędności, ich wielkość w bardzo dużej mierze zależy od stosowanej metody.
W każdej firmie zatrudniającej pracowników na etat występują problemy z rozliczaniem czasu pracy. Brak informacji o obecnościach czy notoryczne spóźnienia są obecnie dużymi problemami w funkcjonowaniu firm. Prawdopodobnie zdarzyło się Państwu wielokrotnie zastanawiać się gdzie jest pracownik o 8:00, dlaczego o 16:00 nie ma go już w pracy? Zdyscyplinowanie pracowników oraz zwiększenie wydajności pracy poprzez skorzystanie z naszych rozwiązań, z pewnością przyczyni się do zwiększenia zysków i zadowolenia klientów.
Korzyści z rejestracji czasu pracy

Według przeprowadzonych badań samo zainstalowanie systemu przynosi wzrost wydajności pracowników, co przekłada się w sposób bezpośredni na wyniki firmy. Jeśli założymy, że pracownik dzięki systemowi rozliczania czasu pracy zyska dodatkowe 20 minut pracy dziennie (poprzez bardziej punktualne przychodzenie, brak wcześniejszych wyjść, itp.), oznacza to około 7,5 godziny w skali miesiąca – czyli dodatkowy dzień pracy. Założenie o 20 minutach zyskanych na systemie RCP nie jest bezzasadne – sama obecność systemu motywuje pracowników do punktualności, ponadto znika problem kontrolowania czasu ich przebywania w firmie – znika większość spóźnień „dziesięciominutowych”, co przecież w dalszej perspektywie przekłada się na efektywność. Kończą się też kolejki pracowników do zarejestrowania się w zeszytach ewidencji.

ITC-RCP Rejestracja Czasu pracy

Badania wykazują, że przeciętny pracownik zmniejsza ilość przepracowanych godzin spóźniając się, wychodząc wcześniej lub robiąc sobie nieplanowane przerwy o minimum 2-3 godziny tygodniowo . Daje to miesięcznie na pracownika minimum 8-12 godzin. Jeżeli Państwa firma zatrudnia 20-30 osób to rocznie daje to straty miesięczne średnio 250 godzin a rocznie 3000 godzin. Przy średnich zarobkach w granicach 2000 złotych netto/ miesiąc (2000 / 21dni / 8h = 12 złotych/h) daje to straty w wysokości minimum 36 tysięcy złotych rocznie.

Proponujemy Państwu system rejestracji czasu pracy ITC-RPC, który pozwoli w łatwy sposób kontrolować obecność pracowników w firmie oraz zdyscyplinować ich.

System w wersji podstawowej składa się z czytnika kart zbiżeniowych, zamontowanego przy wejściu oraz programu komputerowego, służącego do odczytywnia danych z czytnika i rozlicznia czasu pracy.

Pracownik przychodząc do pracy przykłada do czytnika swoją kartę, cała operacja trwa około sekundy. W ten sposób zostaje zarejestrowany, przy czym oczywiście wychodząc musi się wyrejestrować.

Oprogramowanie pozwala na generowanie raportów i sprawozdań dotyczących czasu pracy personelu firmy.


W skład systemu wchodzą:

  • czytnik zbliżeniowy
  • interfejs do połączenia z komputerem
  • oprogramowanie aplikacyjne do przetwarzania i zarządzania czasem pracy
  • 5 kart zbliżeniowych
  • zasilacz


               Cena to jedyne 1499 zł

Cena zawiera instalację oraz wdrożenie.