Outsourcing IT

Rosnąca presja na ograniczanie kosztów oraz coraz szybsze tempo unowocześniania produktów i usług informatycznych to najważniejsze czynniki skłaniające coraz więcej przedsiębiorstw do poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych działów IT. Specjaliści z dziedziny outsourcingu twierdzą, że aby pozostać na rynku, firmy muszą krytycznie spojrzeć na swoje dotychczasowe działania i wyodrębnić spośród nich strategiczne dziedziny dla dalszego rozwoju i osiągania korzyści biznesowych.

Pozostałe obszary o marginalnym bądź usługowym znaczeniu powinny zostać przekazane firmom zewnętrznym. Taka strategia najlepiej rozwiązuje problem kosztów, a jednocześnie zapewnia firmie stały i relatywnie tani dostęp do nowych produktów informatycznych.

Definiując outsourcing, w największym skrócie można go określić jako oddanie pewnego obszaru działalności przedsiębiorstwa w zarządzanie firmie zewnętrznej. Usługi te można podzielić na dwie grupy: outsourcing pełny oraz outsourcing selektywny. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z projektami polegającymi na przejściu całej infrastruktury IT lub jej wybranych obszarów do firmy outsourcingowej. W ramach takiego kontraktu zawsze dochodzi do przejścia przez nią części pracowników działu oraz odkupienia środków trwałych zleceniodawcy. Projekty te zazwyczaj charakteryzują się specjalnymi warunkami i modelami finansowania. Outsourcing selektywny to przekazanie firmie zewnętrznej kontroli nad wybranymi obszarami IT. Chodzi tu głównie o zarządzanie wybranymi aplikacjami, środowiskiem sieciowym czy infrastrukturą internetową.

Wychodząc na przeciw powyższym wyzwaniom oraz mając na względzie szczególne potrzeby przedsiębiorstw, związane z szybkością i jakością usług informatycznych, ITC - System proponuje dwie formy współpracy, definiowane poprzez:

Umowy serwisowe abonamentowe

Podpisując umowę serwisową z naszą firmą otrzymujecie Państwo telefoniczny dostęp do Działu Pomocy Technicznej, udzielającego informacji i pomocy technicznej. W razie awarii, podczas rozmowy telefonicznej postaramy się usunąć problem. Jeśli okaże się to niemożliwe, do Państwa firmy zostanie skierowany pracownik, który usunie awarie na miejscu. Umowa serwisowa gwarantuje szybki czas podjęcia interwencji, stałą obsługę, niższe koszty związane z obsługą informatyczną Państwa firmy.

Umowa z naszą firmą gwarantuje sprzęt zastępczy w razie konieczności odesłania komputera do producenta. Poza tym przynajmniej raz w miesiącu pojawi się u Państwa w firmie jeden z naszych serwisantów, by skontrolować pracę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania i w razie potrzeby usunie usterki, a co pół roku dokona konserwacji obudowy zewnętrznej sprzętu. Na specjalne życzenie klienta nasze biuro projektowe tworzy także rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki pracy.

Umowy serwisowe nieabonamentowe

W zależności od indywidualnych potrzeb klienta świadczymy szeroka gamę usług serwisowo-wdrożeniowych. Poprzez pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu lub oprogramowania, instalację i kurs obsługi, po usuwanie wszelkich usterek powstałych podczas pracy. Na specjalne życzenie klienta nasze biuro projektowe tworzy także aplikacje dopasowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki pracy.