Diagnostyka sterowników S7–300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W procesie produkcyjnym błędne działanie zaprojektowanej aplikacji lub wręcz zatrzymanie sięprocesu technologicznego związane jest zwykle ze stratami ekonomicznymi, a w skrajnych przypadkach może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Sprawne wykrycie usterki i uruchomienie zatrzymanej awarią maszyny lub instalacji to niebagatelne wyzwanie dla służb utrzymania ruchu, zważywszy na stres i ograniczenia czasowe. Złożoność dzisiejszych systemów automatyki wymaga od inżynierów sprawnego posługiwania się dostępnymi narzędziami programowymi do obsługi systemów sterowania.

W prezentowanym artykule zostaną przedstawione podstawowe funkcje sterowników programowalnych PLC Simatic firmy Siemens, które umożliwiają przeprowadzenie testów diagnostycznych. Ich dobra znajomość pozwala na szybką reakcję, próbę poprawy działania aplikacji oraz skrócenie czasu przestoju, co powoduje zmniejszenie strat i poniesionych kosztów związanych z zaistniałymi błędami.

Sterownik PLC stanowi jeden z elementów, którego praca powinna zostać dokładnie przeanalizowana zarówno podczas projektowania aplikacji, jak i w trakcie wystąpienia awarii maszyny lub błędów w procesie technologicznym. Jego diagnostyka polega na ocenie działania aplikacji zaprojektowanej na danym sterowniku, a funkcje diagnostyczne służą do rozwiązywania błędów powodujących jego nieprawidłowe działanie.