Centrale Telefoniczne

 

Nowoczesna Centrala Telefoniczna

 

w Twojej Firmie

 

 

ITC VOIP 64

 

 

 

 

 

 

Telefoniczna Centrala ITC VOIP 64 zapewni sprawne kierowanie połączeń do poszczególnych działów, możliwość nagrania automatycznego powitania i dowolnych zapowiedzi głosowych, wybór jednej z opcji kontynuacji połączenia – to tylko niektóre z usług, które centrala ta umożliwia.


Centrala ITC VOIP 64 to zaawansowane rozwiązanie umożliwiające automatyczną obsługę osób dzwoniących do firmy. Nasze rozwiązanie gwarantuje Ci zdecydowanie więcej możliwości oraz wymiernych korzyści niż tradycyjne i standardowe rozwiązania.

 

Każdy użytkownik wewnętrzny otrzymuje indywidualny numer telefoniczny miejski oraz skrócony numer wewnętrzny. Numery miejskie dostarczane są wraz z centralą telefoniczną.

 

Abonament miesięczny za 8 linii miejskich to tylko 18 zł.

 

Niskie koszty połączeń od 5 gr za minutę prawie do wszystkich krajów świata.

Naliczanie sekundowe.

 

Usługi Centrali ITC VOIP 64

 

Transfery połączeń
Łatwe i sprawne przełączanie połączeń. Klient dzwoniąc na główny numer firmowy podczas jednego połączenia może zostać przełączony do odpowiedniego działu. Wszystko w zaledwie kilka sekund!

Synteza mowy
Zastosowanie tego rozwiązania umożliwia kreowanie dowolnych zapowiedzi głosowych bezpośrednio poprzez wpisywanie ich z klawiatury komputera. System odczytuje wpisany komunikat i zamienia go na profesjonalne nagranie dźwiękowe.

Menu
Umożliwia osobie dzwoniącej wybór jednej z dostępnych opcji kontynuacji jej połączenia telefonicznego. Wybór dokonywany jest po wysłuchaniu komunikatu (instrukcji) i naciśnięciu odpowiedniego klawisza na klawiaturze telefonu. Przykładowy komunikat to: „…jeśli chcesz połączyć się z Działem Administracji – wybierz 1, z Działem Sprzedaży – wybierz 2, z Działem Marketingu – wybierz 3…”.

Warunek
Umożliwia automatyczne przełączenie osoby dzwoniącej w różne miejsca lub do różnych użytkowników w zależności od ustalonych kryteriów (warunków). Dzięki zastosowaniu tej usługi możliwe jest np. przełączanie osób dzwoniących z numerów zagranicznych do pracownika mówiącego po angielsku, a pozostałych klientów do pracowników mówiących po polsku.

Wybierz wewnętrzny
Umożliwia osobie dzwoniącej połączenie z wybranym numerem wewnętrznym. Klient po automatycznym powitaniu nie musi łączyć się z sekretariatem, wystarczy, że wpisze odpowiedni numer wewnętrzny, by rozpocząć rozmowę z określoną osobą.

Odtwórz komunikat
Umożliwia odegranie osobie dzwoniącej dowolnego komunikatu głosowego przed kontynuowaniem połączenia telefonicznego. Do tego celu wykorzystać można nagranie syntezy mowy, plik mp3 lub wav.

Przekieruj
Umożliwia przełączenie osoby dzwoniącej na dowolny numer telefonu (także numer komórkowy).

Nagraj wiadomość
Działa na zasadzie poczty głosowej. Umożliwia osobie dzwoniącej pozostawienie dowolnej wiadomości głosowej. Wiadomość nie jest przypisana do konkretnego użytkownika, używana jest natomiast w ramach poszczególnych usług dodanych, np. Menu.

Znajdź mnie
Umożliwia przełączenie połączenia osoby dzwoniącej na kolejne numery. Przełączanie odbywa się w określonej kolejności, dopóki nie zostanie ono odebrane. Usługa jest rozszerzeniem usługi Przekieruj - umożliwia wskazanie nie jednego, ale wielu miejsc, w których możemy przebywać i do których należy po kolei spróbować przełączyć połączenia przychodzące.

Autoryzuj
Połączenie dwóch usług: usługi autoryzującej dzwoniącego użytkownika po jego numerze telefonu lub po wprowadzonym numerze PIN oraz usługi Callback, która oddzwania do użytkownika na wcześniej określony numer telefonu lub na numer, z którego dzwoniono.

Wirtualny Fax
Fax internetowy pozwala na wysyłanie i odbieranie faksów za pomocą komputera, smartfona czy tableta o każdej porze dnia i nocy. Obsługa faksów bez konieczności posiadania urządzenia faksowego.

 

 

Typ centrali: VOIP

Liczba linii wewnętrznych: od 8 do 64

Liczba linii zewnętrznych: od 8 do 64