Bezpieczeństwo danych

Systemy Informatyczne » Bezpieczeństwo danychTworzy dla swoich Klientów rozwiązania zabezpieczające przed utratą ich danych, które mają podstawowe znacznie z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Rozwiązania te polegają na zabezpieczeniu danych przed działaniami wirusów, atakami hakerów oraz awarii systemu.

Na życzenie ITC-System tworzy archiwa kopii danych w innej lokalizacji.

Gwarantujemy poufność powierzonych nam danych.